آدرس

شهرک صنعتی کمشچه، حافظ 5، فرعی 2

کد پستی: 8319131858

support@hometexshop.ir

تلفن تماس

031-95015966

031-95015967

031-95015968

031-95015969

031-95015970

برای ثبت هرگونه انتقاد، پیشنهاد و شکایت فرم زیر را پر کنید.